כיצד נתחבר להשם בפסח בקצרה ולעניין הרב שמואל טל

...

לצפייה בשיעור