חמש דקות על פרשת משפטים מבית מדרשינו הרב משה איזק

...

לצפייה בשיעור