מהותו הייחודית של קרבן הפסח המבטא את אחדות עם ישראל עם השם הרב מנחם מקובר

...

לצפייה בשיעור