שבת הלכות כתיבה סימן שמ מבית מדרשינו הרב ישראל טיקוצינסקי

https://www.youtube.com/watch?v=a6WQqT9ARqI

לצפייה בשיעור